skip to Main Content
+372 5681 0000 info@terake.com LOGI SISSE REGISTREERU

Interaktiivne töögraafiku planeerimine Terakesega

Kõik ülesanded ja töögrafiku planeeritud vahetused ilmuvad töötajale kalendri ülevaate saamiseks.

Planeerida saab ka ettevõtte ressursse (masinaid, autosid, jne), mis aitab vältida ressursside topelt broneerimist samale ajale.

Terake annab võimaluse planeerida tööaegasid nii ühe kui ka mitme töötaja kaupa. Võimalus ka graafikuid kopeerida ühest kuust teise.

Töögraafiku täitmist jälgib mobiilirakendus automaatselt ja vajadusel annab üksuse juhile teada ka töötajate hilinemisest.

Töögraafikute planeerimine aitab hoida silma peal tekkivatel ületundidel

Terake tööaja arvestuse moodul võimaldab delegeerida nii töögraafikute koostamise kui ka tegeliku tööaja kajastamise vahetutele juhtidele.

Personalitöötaja sisestatud puhkused, lähetused ja töövõimetused kajastuvad automaatselt töögraafikus. Äraolekuid saab vahetu juht sisestada ka otse töögraafikute moodulist. Peronaliarvestuse ja raamatupidamisega ühises andmebaasis on välistatud vastuolude tekkimine, kus üks töötaja on märgitud korraga haigeks ja töölolevaks vms.

Töögraafikuid saab luua perioodide kaupa perioodilisuse (nt 2 tööl 3 vaba) või mustri (nt ühel nädalal EKR, teisel TN) alusel. Loodud graafikut saab kergesti kopeerida uuele perioodile või töötajale.

Graafiku loomisel saab tööaega jagada erinevate kulukohtade ja projektide vahel.

Sisestatud töögraafikuid saab kiirelt vaadata erinevate perioodide (nädal, kuu), allüksuste ja ametite lõikes. Iga ekraanile kuvatud graafikuvarianti on alati võimalus kohe välja printida. Pidevalt on nähtavad ka erinevad summad (töötunnid, puhkusepäevad, ületunnid jne).

Osaline või summeeritud tööaeg, norm- ja ületunnid, õhtu- ja öötöö, töötamine puhkepäevadel ja riigipühadel, tööajaga seotud info liikumine ringis töötaja-juht-personalitöötaja-raamatupidaja – kõige selle juures on abiks Terake Tööaja moodul!

Töötajad saavad ise teha ettepanekud puhkuse kohta.

Komandeering? Töötaja lisab jooksvalt hüvitised. Hiljem saab ülemus ülevaate kõigist töötaja päevarahadest ja muudest kuludest.

Puhkusele minek? Töötaja teeb puhkuseavalduse. Juht kinnitab avalduse ja töötaja asub pakkima.

Lisandus ka vastav valik “Minu töögraafik” vaates, töötaja saab ise enda kohta kalendri avalikkuse valikut muuta. Kasutaja vaikimisi vaade on minu graafik ning näita minu osakonna või piirkonna kolleegide graafikuid valik ja sisse välja lülitatav vastavalt vajadusele.

Kui lisada uus kasutaja, siis kas saab süsteemist saata kasutajale kutse kui e-mail on lisatud.

Filtreerimisel on nüüd palju valikuid. Inimesed saavad anda ise märku, et mul vaba päev, millal tahaksin teha tööd ja saavad osade vahetuste puhul märku anda, et see on minu tööpäev mida sooviksin vahetada. Selliselt saab suunata inimesi omavahel ise leidma asendajaid ja siis jääb personalispetsialistile vaid kinnitada, et antud vahetus saab toimuda.

Lisaks oluline funktsioon “vabad vahetused” ehk siis need positsioonid mis ootavad tegijat, et kohe kui keegi märkab, et kalendris kollane täpp ja ma tahaks rohkem tööpäevi teha – saavad ise märku anda et soovivad vahetust teha. 

Nüüd saab näha kolleegide graafikut. Näiteks kui seadme või masina vahetus toimub iga vahetuse algul/lõpul ning oleks oluline näha, kellele auto tuleb viia.
Graafiku loomisel, kui inimesed on nö seotud oma osakonna või piirkonnaga, siis on võimalik sorteerida neid nende osakonna ja või piirkondade järgi. Töögraafiku loomisel saab luua ajutisi töötajate gruppe.

Back To Top