terake factory

TERAKE – mõõdab, arvestab ja kalkuleerib kõike, mis tööga seotud.
Selleks, et jääks rohkem aega tegeleda ettevõtte juhtimisega.

Nendes valdkondades aitab täna TERAKE tarkvara tööd juhtida:

Kuidas motiveerida töötajaid tegema paremat tulemust ning vähendada ettevõtte kulusid?
- Planeeri

TERAKE abil saab planeerida mugavalt kogu ettevõtte tööd ja töötajad

  • Loo töögraafikuid (tööpäevad kuus)
  • Määra töötajatele tööülesanded (tööpäeva sees ettenähtud ülesanded)
  • Planeeri ettevõtte ressursse

Kõik ülesanded ja töögraafiku planeeritud vahetused ilmuvad töötaja kalendrisse ning on nähtavad nii mobiilirakenduses kui veebis.

Planeerides ettevõtte ressursse (vahendeid, masinaid, objekte, jne), saad ülevaate ettevõttes toimuvast. Millal, mida ja kui palju kulub – korrektne planeerimine aitab välistada liigseid kulusid ning näha kohti, kus kulusid vähendada.

Detailne tööde ning töötajate haldamine võimaldab analüüsida ettevõtte tugevusi ning seeläbi ka näha, kuidas teenida rohkem tulu.

Terake workfields seadistamine

Mis on ettevõtte edu saladus?

– TERAKE seadistamine

Seadista Terake ettevõtte vajadustele vastavaks. Lülita sisse need moodulid, mida ettevõttel vaja, loo seosed, määra õiguses, rollid ja automatiseeri ettevõtte tööde fikseerimine.
Korrektne seadistus on see, mis tagab, et õigeid asju jälgitakse ning analüüsitakse seega see on kindlasti koostöö kõige olulisem osa.
Admin menüüst on võimalik alati lisada, muuta või kustutada kõiki parameetreid.

Kuidas planeerida ettevõtte resursse efektiivselt?

- Mõõda

TERAKE võimaldab mõõta kõike, mis ettevõttes kulub. 

  • Tööaega
  • Materjale (tootmises)
  • Töövahendeid ühikutes (mida kulub konkreetset tööd tehes)
  • masinate kasutust
  • Töötajaid (mitu töötajat on tarvis mingi töö ära tegemiseks)
  • Kütust nn tükitööd

Tööaja jälgimine on oluline nii ettevõttele kui töötajale. Ettevõte saab tööaja mõõtmisel info tööjõu edasiseks planeerimiseks ning töötajale on tööaja mõõtmine kindlustunne, et tema tunnid on kirjas ning palgaarvestus korrektne.

Kasutades nutitelefoni rakendust on kõik töötunnid, töö alustamised, lõpetamised ning asukoht TERAKE keskkonnas koheselt nähtavad. 

Lisaks on võimalik tööaega fikseerida NFC või RFID- kiibi abil.

Kõike muud, mida ettevõte soovib mõõta saab vastavalt ettevõtte vajadustele seadistada ning vajadusel ka konkreetseid kulukohti kindlate töödega siduda.

TERAKE workfields teeb mõõtmise lihtsaks ning töö tegemise efektiivseks. 

Kuidas ettevõttena rohkem tehtud saada?

- Juhi tööd

TERAKE on töö juhtimise tarkvara, mis muudab firma juhtimise lihtsamaks – asendades arvutustabelid, parandades töötahet kollektiivis ning aitades jälgida ettevõtte kasumlikkust iga päev reaalajas.
Meie kliendid on täheldanud, et automatiseeritud mõõtmine: kuhu ja kui palju kulub, on andnud neile rohkem aega,  et keskenduda asjadele, mis toovad ettevõttele kasumit.

Kuidas ettevõtte paberimajandust vähendada?

- Automatiseeri

Selleks, et vähendada ettevõtte kulu, mis tekib dokumentide ühelt laualt teisele asetamisega tuleb kogu ettevõtte tööprotsesside jälgimine ja arvestamine võimalikult suures ulatuses automatiseerida.
TERAKE aitab luua seosed, automatiseerida dokumentatsiooni ning märgata, kuhu ettevõtte raha kulub.
Kogu tööga seotud info liigub reaalajas tarkvarasse.

Veebi keskkond võimaldab ettevõttel reaalajas vaadata infot tööaegadest, hooldatud/ kasutatud masinatest ning materjalidest.
Kogu andmebaas kogutud infoga on võimalik eksportida Excelisse või majandustarkvara- või raamatupidamisprogrammi.
Eesmärk on koguda andmeid, mille põhjal saada ülevaadet töötajate töötundidest, vältida ületundide tegemist, hoida masinapark hooldatud, vältida topelt broneerimisi ning aruande põhjal teha otsuseid tuleviku tööde planeerimisel.
TERAKE aitab ettevõttel koostada aruandeid ning selle läbi mõõta ressursside kasutamist.

Mis on see, mis aitab häid otsuseid teha?

- Aruanded

Koosta erinevaid aruandeid kogutud andmete põhjal, ettevõtte aruannete moodul on paindlik.  Terake on liidestunud erinevate majandustarkvaradega ja võimaldab andmeid palgaarvestuseks lihtsalt üle kanda.
Ekspordi soovitud andmeid PDF, CSV või Excel formaadis ning koosta endale sobival kujul aruanded, et jõuda õigete vastuseni.
Kui oled juba kasutamas aruandluse või raamatupidamise jaoks tarkvara, siis on võimalik API abil liidestada TERAKE oma tänase tarkvaraga.
TERAKE tarkvarast on võimalik pärida objekte, kuupäevasid, töötajaid, tööaega, materjale jne.